Canlı Uzman Yazılar

Yalova Termal dolmuş saatleri bilgilerine web sitemiz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Minibüs ve dolmuşların hizmet saatleri yol, trafik ve hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Minibüsler her gün belirlenen saatlerde belirlenen güzergahlarda…

Borçlar Hukuku

Lojistik fonksiyonlar nelerdir , canlı uzman ? Lojistik Fonksiyonlar Fonksiyonlar 8 ana alanda toplanmıştır: Müşteri Siparişi İşlemleri Üretim Siparişi İşlemleri Satın Alma Siparişi İşlemleri Stok Yönetimi, Taşıma Depo Yönetimi Malzeme…

Uncategorized

Sorumluluk halleri nelerdir , canlı uzman ? Sorumluluk Halleri Kanunda kusursuz sorumluluğu gerektiren gerekçelere göre sorumluluk halleri şunlardır; Hakkaniyet Sorumluluğu Özen Sorumluluğu İnsan çalıştıranın sorumluluğu Hayvan bulunduranın sorumluluğu Yapı malikinin…

Borçlar Hukuku

Haksız Fiil Unsuru Kusur Nedir , canlı uzman ? Haksız Fiil Unsuru Kusur Nedir ? Bir fiilin haksız fiil olarak kabul edilebilmesi için hukuka aykırı olması yeterli değildir. Fail de kusurlu…

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Haksız Fiil  Nedir , canlı uzman ? Fiili işleyen kişi ile fiilden zarar gören kişi arasındaki hukuki ilişki bulunmaksızın (sözleşme dışı),  fiili işleyenin bu fiil ile diğer bir kişi aleyhine hukuki…

Borçlar Hukuku

Borçlunun Temerrüdü  Nedir , canlı uzman  açıklıyor ? Borçlunun Temerrüdü Zaman itibarıyla borçlunun doğru ifa gereğine uymamasıdır. Bunun özelliği, borcun diğer noktalardan gereği gibi ifa edilmemiş olduğu hâllerde de uygulanabilir…

Borçlar Hukuku

  Kusurlu ifa imkansızlığı nelerdir , canlı uzman ? Edimin ifası, borçlunun kusuruyla imkânsızlaşmış olabilmektedir. İmkânsızlık, borcun tam ya da kısmen ifa edilme imkânının ortadan kalkmasıdır. İmkânsızlığın objektif ya da…

Borçlar Hukuku

Sebepsiz zenginleşme unsurları nelerdir , canlı uzman ? Zenginleşme Fakirleşme Artma ile azalma arasında illiyet bağının bulunması Zenginleşmenin haklı bir sebebe dayanmaması Sebepsiz Zenginleşme Unsurları Nelerdir ? Sebepsiz zenginleşme unsurları…

Borçlar Hukuku