Canlı Uzman Yazılar

  Kusurlu ifa imkansızlığı nelerdir , canlı uzman ? Edimin ifası, borçlunun kusuruyla imkânsızlaşmış olabilmektedir. İmkânsızlık, borcun tam ya da kısmen ifa edilme imkânının ortadan kalkmasıdır. İmkânsızlığın objektif ya da…

Borçlar Hukuku

Sebepsiz zenginleşme unsurları nelerdir , canlı uzman ? Zenginleşme Fakirleşme Artma ile azalma arasında illiyet bağının bulunması Zenginleşmenin haklı bir sebebe dayanmaması Sebepsiz Zenginleşme Unsurları Nelerdir ? Sebepsiz zenginleşme unsurları…

Borçlar Hukuku