Canlı Uzman Yazılar

Lojistik fonksiyonlar nelerdir , canlı uzman ? Lojistik Fonksiyonlar Fonksiyonlar 8 ana alanda toplanmıştır: Müşteri Siparişi İşlemleri Üretim Siparişi İşlemleri Satın Alma Siparişi İşlemleri Stok Yönetimi, Taşıma Depo Yönetimi Malzeme…

Uncategorized

Sorumluluk halleri nelerdir , canlı uzman ? Sorumluluk Halleri Kanunda kusursuz sorumluluğu gerektiren gerekçelere göre sorumluluk halleri şunlardır; Hakkaniyet Sorumluluğu Özen Sorumluluğu İnsan çalıştıranın sorumluluğu Hayvan bulunduranın sorumluluğu Yapı malikinin…

Borçlar Hukuku

Haksız Fiil Unsuru Kusur Nedir , canlı uzman ? Haksız Fiil Unsuru Kusur Nedir ? Bir fiilin haksız fiil olarak kabul edilebilmesi için hukuka aykırı olması yeterli değildir. Fail de kusurlu…

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Haksız Fiil  Nedir , canlı uzman ? Fiili işleyen kişi ile fiilden zarar gören kişi arasındaki hukuki ilişki bulunmaksızın (sözleşme dışı),  fiili işleyenin bu fiil ile diğer bir kişi aleyhine hukuki…

Borçlar Hukuku

Borçlunun Temerrüdü  Nedir , canlı uzman  açıklıyor ? Borçlunun Temerrüdü Zaman itibarıyla borçlunun doğru ifa gereğine uymamasıdır. Bunun özelliği, borcun diğer noktalardan gereği gibi ifa edilmemiş olduğu hâllerde de uygulanabilir…

Borçlar Hukuku

  Kusurlu ifa imkansızlığı nelerdir , canlı uzman ? Edimin ifası, borçlunun kusuruyla imkânsızlaşmış olabilmektedir. İmkânsızlık, borcun tam ya da kısmen ifa edilme imkânının ortadan kalkmasıdır. İmkânsızlığın objektif ya da…

Borçlar Hukuku

Sebepsiz zenginleşme unsurları nelerdir , canlı uzman ? Zenginleşme Fakirleşme Artma ile azalma arasında illiyet bağının bulunması Zenginleşmenin haklı bir sebebe dayanmaması Sebepsiz Zenginleşme Unsurları Nelerdir ? Sebepsiz zenginleşme unsurları…

Borçlar Hukuku